Jesteś tutaj

Karty obiegowe - WAŻNE

6.06.2018

W celu uzyskania na karcie obiegowej poświadczenia o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w Bibliotece Głównej, należy uprzednio rozliczyć się w:

 

Przypominamy, że aby uzyskać pieczątkę na karcie obiegowej, należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki oraz uiścić wszelkie zaległe należności.
 

Karty obiegowe podbijamy WYŁĄCZNIE w Wypożyczalni na Dewajtis (Nowy Gmach, s. 309 - parter).

Karta obiegowa - skan.