Jesteś tutaj

Pomoc bibliometryczna

Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy oferuje pracownikom, doktorantom i studentom UKSW następującą pomoc z zakresu bibliometrii:


Pomoc bibliometryczna świadczona jest wyłącznie na podstawie dostarczonej przez autora elektronicznej listy publikacji. Czas oczekiwania na wynik konsultacji jest uzależniony od zakresu udzielanej pomocy, lecz nie krótszy niż 3 dni robocze.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres informatorium@uksw.edu.pl

W treści maila należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • stopień naukowy,
  • jednostkę UKSW,
  • zakres pomocy bibliometrycznej,
  • cel udzielanej pomocy bibliometrycznej (np. grant NCN, NPRH)

oraz załączyć elektroniczną listę publikacji, jaką ma obejmować analiza.