Jesteś tutaj

Bazy interdyscyplinarne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

Informujemy, że z przyczyn technicznych do odwołania dostęp do baz Web of Science, Scopus i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.

 

OBJAŚNIENIA
 

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Complete (EBSCO)

WBN

 JSTOR WNH i WNHiS UKSW,
MNiSW

MasterFILE Premier (EBSCO)

WBN

Science

WBN

Science Direct (ELSEVIER)

WBN

 Scopus 

WBN

 

Web of Science

WBN

Wiley Online Library

WBN


[ostatnia aktualizacja - 16.09.2017]

OBJAŚNIENIA :
 

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WNH - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  baza dostępna w sieci ogólnouczelnianej USKW

    -  baza dostępna spoza sieci UKSW (po zalogowaniu)

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis bazy (po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy)