Jesteś tutaj

Nauki ekonomiczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

BAZA DOSTĘP INFORMACJE OPIS

Business Source Complete (EBSCO)

Regional Business News (EBSCO)

 
Springer  

[ostatnia aktualizacja - 27.06.2017]

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

  - opis  : po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy