Jesteś tutaj

Bazy prenumerowane przez Bibliotekę UKSW - wykaz alfabetyczny

A-C  D-F  G-J  K-N  O-R  S-U  V-Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

Informujemy, że z przyczyn technicznych do odwołania dostęp do baz Web of Science, Scopus i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Complete (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN interdyscyplinarna

Agricola (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN nauki rolnicze
i przyrodnicze

AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN medycyna,
farmacja

ATLA - Religion Database with Atla Serials (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
teologia,
religioznawstwo,
filozofia religii

Business Source Complete (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN ekonomia,
marketing
i
zarządzanie

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN pedagogika,
nauki społeczne

European Views of the Americas (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN historia

GreenFILE (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN nauka
o środowisku,
ochrona środowiska

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN medycyna

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN medycyna

Przejdź do bazy Jstor.  JSTOR WNH i WNHiS
UKSW,
MNiSW
nauka,
sztuka

LEX OMEGA - System Informacji Prawnej

UKSW prawo

Library, Information Science & Technology

Abstracts  (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa

Literary Reference Center (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
filologia

MasterFILE Premier (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN interdyscyplinarna

MATH

Przejdź do bazy Math.

BG UKSW,
MNiSW
matematyka

MathSciNet

Przejdź do bazy MathSciNet.

BG UKSW matematyka,
fizyka,
statystyka

Medline (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN biologia,
medycyna

NATURE

Przejdź do bazy Nature.

WBN nauki przyrodnicze

Newspaper Source 

(EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN interdyscyplinarna

Philosophers Index (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
filozofia

PsycARTICLES (EBSCO) 

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
psychologia

PsycBOOKS (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WFCh UKSW,
MNiSW
psychologia

PsycINFO (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
psychologia

PsycTESTS (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WFCh UKSW,
MNiSW
psychologia

Regional Business News (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN

ekonomia,

zarządzanie

Science

Przejdź do bazy Science.

WBN interdyscyplinarna

Science Direct (ELSEVIER)

Przejdź do bazy Science Direct.

WBN interdyscyplinarna

 Scopus 

Przejdź do bazy Scopus.

WBN interdyscyplinarna

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

BG UKSW,
MNiSW
nauki społeczne

Springer Przejdź do bazy Springer. WBN nauki ścisłe,
ekonomia

Teachers Reference Center (EBSCO)

Przejdź do bazy Ebsco.

WBN pedagogika,
edukacja

The Thesaurus Linguae Graecae

Przejdź do bazy TLG.

BG UKSW filologia klasyczna,
filozofia

  Web of Science

Przejdź do bazy Web of Science.

WBN interdyscyplinarna

Wiley Online Library

Przejdź do bazy Wiley.

WBN interdyscyplinarna

[ostatnia aktualizacja - 16.09.2017]

 

OBJAŚNIENIA :

BG - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WFCh - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

WNH - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  baza dostępna w sieci ogólnouczelnianej USKW

    -  baza dostępna spoza sieci UKSW (po zalogowaniu)

    -  LEX - wejście do bazy wyłącznie poprzez skróty na pulpitach komputerów UKSW; TLG - baza dostępna wyłącznie z 3 stanowisk w czytelniach BG (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 304 i 305)

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

     - opis bazy (po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy)