Jesteś tutaj

Menedżery bibliografii

M E N E D Ż E R    B I B L I O G R A F I I  TO NARZĘDZIE POMAGAJĄCE GROMADZIĆ I ZARZĄDZAĆ DANYMI O WYKORZYSTANYCH MATERIAŁACH (ARTYKUŁACH, KSIĄŻKACH, ROZDZIAŁACH, STRONACH INTERNETOWYCH ITP.), GENEROWANIA OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH WG WYBRANEGO STANDARDU, WSTAWIANIA ODNOŚNIKÓW I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ. 
 
Umożliwia  eksport opisów w różnych stylach cytowań, w zależności od wymogów wydawnictwa, dzięki czemu autorzy mogą zaoszczędzić cenny czas. 
 
D L A C Z E G O   W A R T O   U  Ż Y W A Ć   M E N A D Ż E R A   B I B L I O G R A F I I?
 • pozwala na gromadzenie rekordów bibliograficznych (pobieranie ich z baz danych, z Internetu, wprowadzanie ręczne);
 • dane do menadżera wpisujemy tylko raz, a korzystać z nich możemy już we wszystkich kolejnych artykułach;
 • menadżer pozwala na wybór stylu bibliograficznego. Wybierać możemy spośród kilku tysięcy stylów, często przygotowanych zgodnie z wymaganiami konkretnych czasopism. To menadżer dba o to, by odnośnik był właściwie sformatowany, by kolejne pozycje w bibliografii miały ten sam kształt;
 • jednym kliknęciem możemy zmienić styl bibliograficzny, np. z oksfordzkiego na APA;
 • jednym kliknieciem możemy umieścić bibliografię do naszej pracy;
 • współpracują z edytorami tekstów w celu tworzenia bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji
 
 
P O L E C A N E   P R O G R A M Y   D O  Z A R Z Ą D Z AN I A  B I B L I O G R A F I Ą
 
Przydatne linki:
 
 
 
M E N D E L E Y  to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. W wersji podstawowej program jest dostępny za darmo. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).
 
Program ten:
 • jest zbudowany w oparciu o biblioteki Qt i dostępny dla systemów Windows, Mac OS i Linux
 • umożliwia przechowywanie i synchronizacje dokumentów z różnych komputerów za pomocą prywatnego konta
 • daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web 
 • umożliwia - dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych - pobieranie i gromadzenie z baz danych oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów),
 • pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów ze wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów,
 • umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów,
 • współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne wstawianie przypisów w tekście,
 • posiada funkcje wyszukiwań haseł w dokumentach
 • daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich),
 • pozwala na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.
 
Przydatne linki: 
MENADŻER BIBLIOGRAFII MENDELEY
INSTRUKCJA MIGRACJI – jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley
 
 
 
Z O T E R O  jest dodatkiem instalowanym w przeglądarce Mozilla Firefox. W trakcie przeglądanie stron internetowych program sam pobiera dane bibliograficzne, następnie segreguje je według schematu: tytuł, dane autora, nr ISBN, informację o wydawcy, ilość stron, numer wydania itd. Pobrane dane użytkownik może sam potem dodatkowo uzupełniać i nanosić ewentualne poprawki.
 
Program ten:
 • dzięki odpowiednim wtyczkom pozwala na bardzo proste pobieranie danych bibliograficznych, a wtyczki do edytora tekstu umożliwiają zapanowanie nad bibliografią i artykułem z pozycji jednego okna;
 • umożliwia eksport danych do formatów doc. lub odt. właściwych dla najpopularniejszych edytorów tekstu. Na tym etapie użytkownik również może nanosić pewne poprawki;
 • pozwala stworzyć pełny obraz strony wraz z linkiem i etykietą oraz ustawić dla niej kategorię, zapisać datę dodania;
 • umożliwia pobranie opisy stron, dane o autorze, języku itd.;
 • pozwala na wprowadza komentarze do zapisanych stron;
 • umożliwia dodawanie do stron dodatkowe pliki;
 • stwarza powiązania pomiędzy poszczególnymi stronami.
 
Przydatne linki:
MENADŻER BIBLIOGRAFII ZOTERO
 
 
E N D N O T E  to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie WEB OF SCIENCE (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.
 
Program umożliwia:
 • przeszukiwanie baz danych i katalogów online;
 • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów (tzw. grup) utworzonych w programie - poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach na tyle starych lub unikalnych, że nie występują w bibliograficznych bazach danych);
 • bezpośredni import z przeglądanych baz danych (większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu) i/lub dysku komputera (z plików tekstowych o rozszerzeniu .txt);
 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (za pomocą rozszerzenia Cite While You Write, współpracującym z edytorem tekstu Microsoft Word - dodatek dostępny w opcji Format programu);
 • dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego,
 • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.
 
Przydatne linki:
MENADŻER BIBLIOGRAFII ENDNOTE
ENDNOTE X4 - jak działa?
 
 
R E F W OR K S  umożliwia nie tylko zarządzanie bibliografią, ale również wyszukiwanie w Internecie, pisania oraz współpracę załącznikową oraz zarządzanie bazami danych. Pozwala on użytkownikom na tworzenie swoich własnych baz bibliograficznych. Umożliwia również organizowanie swoich danych, dzielenie się nimi z innymi, a także wykorzystywanie ich w swoich pracach naukowych. 
 
Program:
 • pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej według różnorodnych standardów, stylów i wymogów redakcyjnych
 • importuje rezultaty wyszukiwania i odnośniki z zasobów ScienceDirect/Scopus, CSA Illumina, Ebsco, Proquest, Ovid itp. oraz niektórych katalogów OPAC;
 • importuje rezultaty tradycyjnych baz zapisanych na CD-ROM dając użytkownikom możliwość dostępu do swoich danych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu; pozwala na ręczne dodawanie odnośników;
 • umożliwia automatyczne wypełniania bibliograficznej bazy danych.
 
Przydatne linki:
MENADŻER BIBLIOGRAFII REFWORKS
 
 
C I T A V I  F R E E  to całkowicie bezpłatny program do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Program jest pomocny na każdym etapie pisania tekstu naukowego. Pomaga przygotować plan pracy, wyszukiwać źródła w Internecie, a nawet pomoże przy właściwym formatowaniu tekstu. Na program składają się trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań. Prosty, przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na wygodne posługiwanie się programem.
 
Program ten:
 • stworzony został również pod optymalizację tekstu przy redagowaniu prac do polskich czasopism
 • posiada dostęp do wielu stylów cytowań;
 • umożliwia dostęp do ogromnej bazy danych i katalogów bibliotecznych (ponad 4000 katalogów);
 • wtyczka Picker dla programów Internet Explorer, Firefox i Chrome pozwala na dodawanie stron internetowych i plików PDF do swojej prac;
 • współpracuje z innymi programami zarządzającymi bibliografią, przeszukując je i importując tytuły;
 • pobiera pełne teksty artykułów;
 • pozwala także na przeglądanie plików PDF, stron internetowych, dokumentów, obrazów i prezentacji;
 • pomaga przy organizowaniu wiedzy i tworzeniu struktury artykułu lub dowolnego dokumentu;
 •  umożliwia współpracę z innymi użytkownikami w ramach wspólnego projektu za pomocą dodatku Citavi Team.
 
Przydatne linki:
MENADŻER BIBLIOGRAFII CITAVI
 
 
P A P E R S  to znany i ceniony program do zarządzania bibliografią dla systemu Mac OS, od niedawna dostępny także dla użytkowników Windows. Oprogramowanie jest płatne, ale hybrydowe, łączy w sobie zalety oferowane zarówno w Zotero, jak i Mendeley'u. Pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami na dysku, ich komentowanie oraz na efektywne cytowanie ich w redagowanych tekstach. Program jest wyposażony w bardzo skuteczny algorytm, który pozwala na eliminowanie tych samych artykułów, nawet jeżeli mają inną nazwę oraz wielkość.
 
Program:
 • ma mechanizm wyłapywania tych samych plików, które mają różne nazwy i wielkości;
 • pozwala robić w jednym miejscu trzy rzeczy: (1) zbierać wszystkie dokumenty, PDFy oraz katalogować je, tagować i układać z nich kolekcje; (2) komentować PDFy oraz (3) cytować te wszystkie materiały w publikacji bez konieczności ponownego ich opisywania;
 • przywołując „okno cytowań”, które pozwala nam wstawiać odnośniki bibliograficzne w programach takich jak np. Word Scrivener, korzystamy z programu ja z  „ogólnosystemowego menedżera cytowań”. Oznacza to, że teoretycznie możemy korzystać z rozwiązań Papersa w każdym edytorze tekstów.
 • dostępna jest 30-dniowa wersja próbna.
 
 
Przydatne linki:
MENADŻER BIBLIOGRAFII PAPERS