Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

Journal  Citation  Reports  (JCR) jest to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (dawnej Thomson Reuters) na platformie Web of Sciences.
 

Dostęp do Web of Science (zakładka Journal Citation Reports) - TYLKO z komputerów UKSW.
 

Aktualna lista JCR za rok 2017 zawiera 11655 tytułów czasopism, w tym 142 polskich czasopism: 134 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.
 

JCR zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
 

Journal Citation Reports zawiera:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.
Wydawana raz do roku (w czerwcu lub lipcu) baza zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku. JCR jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.
 

Przydatne linki:

Pełna lista tytułów czasopism z JCR 2018 (za 2017).pdf

Informacje na temat Journal Citattion Reports na stronie Clarivate Analytics
 

Ostatnia aktualizacja 02.07.2018