Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

J O U R N A L  C I T A T I O N  R E P O R T S  (JCR)  - jest to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (dawnej przez Thomson Reuters) dostępny na platformie Web of Sciences. Baza zawiera informacje o liczbie cytowań danego czasopisma i wskaźnikach jego oddziaływania w danym roku (Impact Factor).


 

JCR aktualizowany jest raz do roku (w czerwcu lub lipcu) i zawiera dane czasopisma za rok poprzedni. Baza jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki (pełny spis instytucji).
 

Dostęp do bazy z komputerów UKSW:

  1. wejdź na platformę Web of Science za pomocą tego ODNOŚNIKA lub z zakładki E-ZASOBY --> Bazy prenumerowane przez Bibliotekę UKSW --> Web of Science
  2. wybierz zakładkę "Journal Citation Report" (górne menu)

     

 

Aktualna lista JCR za rok 2016 zawiera 11 459 czasopism, w tym 147 polskich czasopism: 139 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.

 

BAZA JOURNAL CITATION REPORTS zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
 

Zawartość:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.

 

Więcej informacji na stronie firmy Clarivate Analytics.

(ostatnia aktualizacja  11.08.2017)