Jesteś tutaj

Liczba autorów

L I C Z B A   A U T O R Ó W  WYKAZUJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH BRAŁO UDZIAŁ W TWORZENIU PUBLIKACJI, POŚREDNIO ODDAJĄC LICZBĘ OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DZIEDZINĄ NAUKI.

 

Można uznać, że im większa liczba pracowników naukowych tym większa możliwość publikowania. Nie zawsze jednak większa liczba pracowników naukowych przekłada się na wzrost liczby publikacji. Wiele zależy od rodzaju prowadzonych badań: istnieją małe zespoły badawcze, które publikują dużo, jak również te, w których w procesie tworzenia publikacji uczestniczy niewielki procent zespołu.

Wyliczanie średniej liczby publikacji przypadającej na osobę w konkretnej instytucji naukowej ma dużo wady. Podstawową jest to, nie odzwierciedla rzeczywistego wkładu poszczególnych osób w realizację badań i pisania prac.