Jesteś tutaj

Wypożyczalnie

Przejdź do zasad wypożyczania


 

KAMPUS DEWAJTIS
sala 309 (parter), Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 54, e-mail: wypozyczalnia@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
 8.00-18.00

9.00-15.00

 


KAMPUS WÓYCICKIEGO
Filia Biblioteki Głównej - WYPOŻYCZALNIA

budynek 23, pokój nr 015 (parter), ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3
tel. 22 561 90 27 lub wew. 427
e-mail: wypozyczalnia.woycickiego@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek
(w ciągu roku akademickiego)
sobota
(czynna 16 XII 2017; 13 i 20 I, 3 i 17 II, 10 i 17 III, 7 i 21 IV, 12 i 26 V, 2 i 16 VI 2018)
8.30-17.30 9.00-14.00


 

ZASADY WYPOŻYCZANIA:

 1. Limit wypożyczeń oraz maksymalny czas na jaki wypożycza się książki:
Kategorie czytelników  Liczba książek   Czas (liczba dni) Kaucja
Student studiów stacjonarnych 5 30  
Student studiów niestacjonarnych  5 42  
Student studiujący na kilku kierunkach (po złożeniu wniosku do Dyrektora Biblioteki) 10 30  
Doktorant 15 90  
Pracownik naukowy 15 180  
Pracownik administracji 5 30  
Pracownik biblioteki 10 120  
Kadra zarządzająca 15 120  
Rektorzy   20  365 dni (1 rok)  

Emerytowani pracownicy UKSW

Doktoranci związani z UKSW osobą promotora 

3 30 50 zł za 1 egzemplarz
Pracownicy UKSW zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych 5 90 50 zł za 1 egzemplarz
Użytkownicy z bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich 3 30  

 

 1. Opłata za przetrzymanie książki jest określona w § 5, ust. 5-8 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej UKSW):
 • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. (ust. 5)
 • Czytelnik Biblioteki Głównej UKSW przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW. (ust. 6)
 • Termin zwrotu wypadający w niedzielę lub w święto upoważnia czytelnika do zwrotu książek w dniu po nim następującym, bez naliczania opłaty za wolne dni. (ust. 8)

  Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwy wyłącznie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216 w terminie 7 dni od daty zwrotu książki (§ 5, ust. 7).

  W tytule przelewu należy wpisać :
   

  Student

  Nazwisko i imię

  Nr leg. stud.

  Doktorant

  Nazwisko i imię

  Nr leg. dokt.

  Pracownik

  Nazwisko i imię

  Wydział


  oraz Opłata za przetrzymanie książek.
   

  Czytelnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości wskazanej przez system w dniu zwrotu książek. Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas będzie zwalniana blokada konta. Ewentualne nadpłaty nie będą zwracane!
   

 1. Wypożyczaniu nie podlegają:
 • książki z oznaczeniem "Tylko na miejscu",
 • dzieła wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
 • gazety i czasopisma,
 • książki wydane w latach 1801-1950 r.,
 • obiekty w złym stanie zachowania oraz nieoprawne nadbitki i odbitki o małej objętości,
 • zbiory specjalne,
 • mikrofilmy.
   
 1. Książki wypożyczane są na podstawie zamówienia elektronicznego.
   
 2. Do odbioru książek z wypożyczalni uprawniają:
 • legitymacja studencka i doktorancka,
 • "karta dostępowa" pracownika UKSW,
 • karta słuchacza studiów podyplomowych,
 • karta z kodem wydawana przez Bibliotekę Główną emerytowanym pracownikom UKSW, doktorantom spoza UKSW związanym osobą promotora, pracownikom naukowo-dydaktycznym na umowach cywilno-prawnych - tzw. konto kaucyjne ważne przez jeden rok.
 1. W czasie przeglądania katalogów internetowych widoczny jest status książki: “Egzemplarze dostępne do wypożyczenia”, “Brak dostępnych egzemplarzy”, “Egzemplarze dostępne w czytelni”.
   
 2. Książki znajdujące się w bibliotece wydziałowej można wypożyczyć jedynie we wskazanej bibliotece wydziałowej.
   
 3. Książki w wypożyczalni można odbierać po 30 min. od złożeniu zamówienia, poza przypadkami, gdy:
  • książki są zamówione w godz. 17.30-9.00 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30
  • książki są zamówione w piątek po godz. 17.30 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 11.00 w sobotę.
  • książki są zamówione w sobotę od godz. 14.30 do godz. 9.00 w poniedziałek -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30 w poniedziałek.
    
 4. Zamówione przez Czytelnika książki należy odebrać w ciągu 3 dni.
   
 5. Prolongaty, czyli przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, można dokonać, posiadając aktywne konto, tylko w przypadku, gdy książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać najwcześniej na 7 dni przed upływem terminu zwrotu, lecz nie w dniu zwrotu. Dozwolone jest dwukrotne dokonanie prolongaty na jedną książkę.
   
 6. Przetrzymanie wypożyczonej książki skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz dokonania prolongaty. Wznowienie możliwości zamawiania i dokonywania prolongaty następuje po uregulowaniu należności za przetrzymanie.
   
 7. Informacje o realizacji zamówienia, zbliżającym się terminie zwrotu oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu, są przesyłane na adresy mailowe Czytelników.

ostatnia aktualizacja 23.03.2018