Jesteś tutaj

Bazy własne

OBJAŚNIENIA

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ OPIS

Bibliografia Historii Kościoła

teologia, religioznawstwo, filozofia religii
Bibliografia z zakresu teologii moralnej i etyki teologia, religioznawstwo, filozofia religii

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych

teologia, religioznawstwo, filozofia religii

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego* SPLENDOR

teologia, religioznawstwo, historia
Archiwum Prac Dyplomowych UKSW interdyscyplinarna

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   -  zasoby ogólnodostępne

  -  zasoby o ograniczonym dostępie

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy