Jesteś tutaj

Bazy dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.
 

Biblioteka Główna UKSW posiada dostęp do zasobów WBN. Bazy dostępne są z sieci uczelnianej i z komputerów prywatnych (po zalogowaniu loginem i hasłem t.j. do USOS). Zachęcamy do korzystania!

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

Informujemy, że z przyczyn technicznych do odwołania dostęp do baz Web of Science, Scopus i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

OBJAŚNIENIA

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Complete (EBSCO)

interdyscyplinarna

Agricola (EBSCO)

nauki rolnicze i przyrodnicze

AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

medycyna, farmacja

Business Source Complete (EBSCO)

ekonomia, marketing
i zarządzanie

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

 

pedagogika,
nauki społeczne

European Views of the Americas (EBSCO)

historia

GreenFILE (EBSCO)

nauka o środowisku, ochrona środowiska

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

medycyna

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medycyna

Library, Information Science & Technology

Abstracts  (EBSCO)

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

MasterFILE Premier (EBSCO)

interdyscyplinarna

Medline (EBSCO)

biologia,
medycyna

NATURE

nauki przyrodnicze

Newspaper Source (EBSCO)

interdyscyplinarna

Regional Business News (EBSCO)

ekonomia, zarządzanie

Science

interdyscyplinarna

Science Direct (ELSEVIER)

interdyscyplinarna

 Scopus 

interdyscyplinarna

Springer nauki ścisłe, ekonomia

Teachers Reference Center (EBSCO)

edukacja

Web of Science

interdyscyplinarna

Wiley Online Library

interdyscyplinarna

[ostatnia aktualizacja - 16.09.2017]

 

OBJAŚNIENIA :

  -  baza dostępna w sieci ogólnouczelnianej USKW

    -  baza dostępna spoza sieci UKSW (po zalogowaniu)

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis bazy (po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy)