Jesteś tutaj

Zasady korzystania z prac dyplomowych

Prace magisterskie, doktorskie i licencjackie udostępniane są tylko w Czytelni Głównej po wcześniejszym wypełnieniu podania skierowanego do Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW, z prośbą o udostępnienie pracy magisterskiej, doktorskiej i licencjackiej. Podania prosimy składać w Czytelni. Na podaniu musi znajdować się podpis promotora pracy Czytelnika, bądź potwierdzenie z instytucji kierującej daną osobę do korzystania z danej pracy.

 

Biblioteka nie zezwala na kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu pracy magisterskiej, doktorskiej, licencjackiej (§4, ust.13 Regulaminu udostępniania zbiorów BG).

 

Prace licencjackie i magisterskie powstałe od 2010 r. są archiwizowane na serwerze UKSW w formie elektronicznej i administrowane przez Centrum Systemów Informatycznych. Wyszukiwarka Archiwum Prac Dyplomowych (APD) pozwala na wyszukiwanie prac wg autora, tytułu pracy, promotora, seminarium i słów kluczowych. Prace udostępniane są na komputerach znajdujących się w Czytelni Głównej (sala 305 - Nowy Budynek). Uzyskanie do nich dostępu wymaga przedstawienia podania do Dyrektor Biblioteki z podpisem promotora lub poświadczenia podania przez instytucję kierującą daną osobę do przeprowadzenia badań naukowych.

 

UWAGA! Nie wyszytkie prace znajdujące się w APD mogą być udostępniane. Dzieje się tak w przypadku, kiedy autor nie wyraził na to zgody. W celu upewnienia się, czy dana praca jest udostępniana w wersji cyfrowej, prosimy pisać na adres - informatorium@uksw.edu.pl.
 

Prace dyplomowe – krok po kroku:

 1. Znajdź w Katalogu bibliotek UKSW lub APD interesującą Cię pracę dyplomową,
   
 2. Napisz podanie o udostępnienie pracy dyplomowej (pobierz wzór podania),
   
 3. Uzyskaj podpis promotora lub/i pieczątkę jednostki kierującej. Ten punkt nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW,
   
 4. Złóż podanie w Czytelni Głównej BG na ul. Dewajtis 5,
   
 5. Wypisz rewers papierowy na pracę,
   
 6. Korzystaj z pracy na miejscu w Czytelni – pamiętaj nie jest możliwe kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu tekstu na jakimkolwiek nośniku.

Do pobrania:

Wzór podania o udostępnienie pracy dyplomowej

ostatnia aktualizacja - 24.03.2018