Jesteś tutaj

Czasopisma i serwisy

 

  • Eurostudent to serwis ogólnopolski, nie związany z żadną konkretną uczelnią. Dużo miejsca zajmują w nim informacje przydatne w planowaniu przyszłej kariery, a więc dotyczące wszelkiego rodzaju stażów, praktyk, konkursów, także oferty pracy. Osobny dział portalu poświęcono nauce języków obcych. Oprócz tego zamieszczane są także wiadomości na temat kultury i ogólnie pojętego życia studenckiego. Eurostudent. Magazyn akademicki to miesięcznik od października 2011 r. dostępny on line.
  • Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Akademicką Oficynę Wydawniczą a zarazem portal środowiska akademickiego i naukowego.
  • Koncept. Dwutygodnik akademicki to pismo adresowane nie tylko do studentów, ale i wszystkich osób zainteresowanych życiem publicznym. Porusza tematykę akademicką, jak również zagadnienia z zakresu ekonomii, rynku pracy, historii, kultury i sportu. Na stronie dostępne jest wydanie elektroniczne.
  • Kontekst jest czasopismem studentów socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ukazującym się w formie witryny internetowej. Redakcja magazynu stara się prezentować istotne wydarzenia z życia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz socjologiczną rzeczywistość z
    perspektywy studenta.
  • Manko to magazyn i serwis studencki, poruszający zagadnienia związane ze studiami, pracą, kulturą i sportem.
  • PDF - serwis studentów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony w głównej mierze tematyce kulturalnej i mediom, dopiero w dalszej kolejności problematyce studenckiej. Pismo studenckie PDF ukazuje się nieregularnie i ma niewielką objętość, a publikowane w nim teksty dotyczą głównie mediów i dziennikarstwa.
  • Płyń POD PRĄD to ogólnopolski serwis, poświęcony tematyce studenckiej. Magazyn Płyń POD PRĄD powstał w 1997 r. w Gdańsku. Obecnie jest dostępny on-line, a oprócz tego w formie drukowanej w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Także redakcja ma charakter ogólnopolski: pismo powstaje we współpracy z organizacjami studenckimi i uczelniami z całego kraju, w tym z UKSW.
  • Semestr to serwis ogólnopolski studencki. Teksty tu publikowane dotyczą zarówno studiów, kultury i rozrywki, jak i planowania kariery zawodowej. Semestr. Magazyn studentów w wersji tradycyjnej rozprowadzany jest na największych polskich uczelniach. Dwa razy do roku ukazuje się numer specjalny, zawierający informacje o stażach i praktykach.

 

 

 

Oprac.: A. Janowska, M. Rek

Dodano: 4.03.2014.

Aktualizacja: 9.05.2014.