AKTUALNOŚCI

Bazy testowe

Informujemy, że do 31 października na platformie EBSCOhost UKSW otwarty został dostęp testowy do kolekcji książek elektronicznych EBSCO Academic Colle

Informacja

Informujemy, że od 1 października 2015 r. Czytelnia Biologiczno-Matematyczna (CLNP-budynek 24, kampus Młociny) przestaje funkcjonować.

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Bibliotek wydziałowych

Biblioteka Główna UKSW wraca do stałych godzin pracy:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, godz. 8.00-18.00

SOBOTA, godz. 9.00-15.00

Wyszukiwarka Full Text Finder

Na platformie EBSCOhost UKSW udostępnione zostało narzędzie wyszukiwawcze Full Text Finder pozwalające wyszukać elektroniczne publikacje z 68 dyscyplin naukowych dostępnych w zasobach Biblioteki. Narzędzie to zastąpiło dotychczasową wyszukiwarkę A-to-Z .

Wykaz czasopism wydawanych przez UKSW

Informujemy, że w zakładce E-zasoby zamieszczony został wykaz czasopism wydawanych przez UKSW. Czasopisma podzielono na naukowe, doktoranckie i studenckie. Przy każdym tytule uwzględniono punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykaz baz indeksujących poszczególne tytuły.

Wrześniowe szkolenia od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza naukowców na wrześniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych na platformie WebEx.  Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda i będą prowadzone w języku polskim. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się :

Strony