AKTUALNOŚCI

Polityka Open Access dla Polski

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców.

Wystawa poświęcona dawnym ikonom

Zapraszamy na wystawę poświęconą ikonom, czyli obrazom sakralnym powstałym w kręgu kultury bizantyńskiej. Wystawa powstała z okazji konferencji Chrześcijańskie malarstwo w Nubii, zorganizowanej we współpracy Instytutu Historii Sztuki UKSW z Międzynarodowym Centrum Dialogu  Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

BazHum czyli czasopisma humanistyczne (także czasopisma UKSW) w wolnym dostępie

Pod adresem: bazhum.muzhp.pl znajduje się PEŁNOTEKSTOWA baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Włączono także 14 czasopism Wydawnictwa UKSW. BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. 

Nowa baza do testowania Encyclopedia of The Bible and Its Reception Online

Zapraszamy do zapoznania się z teologiczną bazą danych biblijnych ENCYCLOPEDIA OF THE BIBLE AND ITS RECEPTION ONLINE wydawnictwa De Gruyter. Dostęp do bazy jest możliwy z komputerów na uczelni do 16. grudnia. Informacje o bazie.

Wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Wystawa prezentuje wybrane  wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW dotyczące praw tworzącego się na nowo państwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego oraz publikacje o działalności Legionów Polskich w latach  I wojny światowej.

 

 

Strony