AKTUALNOŚCI

Bazy testowe

Informujemy, że do 31 października na platformie EBSCOhost UKSW otwarty został dostęp testowy do kolekcji książek elektronicznych EBSCO Academic Colle

Informacja

Informujemy, że od 1 października 2015 r. Czytelnia Biologiczno-Matematyczna (CLNP-budynek 24, kampus Młociny) przestaje funkcjonować.

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Bibliotek wydziałowych

Biblioteka Główna UKSW wraca do stałych godzin pracy:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, godz. 8.00-18.00

SOBOTA, godz. 9.00-15.00

Wyszukiwarka Full Text Finder

Na platformie EBSCOhost UKSW udostępnione zostało narzędzie wyszukiwawcze Full Text Finder pozwalające wyszukać elektroniczne publikacje z 68 dyscyplin naukowych dostępnych w zasobach Biblioteki. Narzędzie to zastąpiło dotychczasową wyszukiwarkę A-to-Z .

Wykaz czasopism wydawanych przez UKSW

Informujemy, że w zakładce E-zasoby zamieszczony został wykaz czasopism wydawanych przez UKSW. Czasopisma podzielono na naukowe, doktoranckie i studenckie. Przy każdym tytule uwzględniono punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykaz baz indeksujących poszczególne tytuły.

Strony